Thursday, April 07, 2005

dom hade kastat
om nitton fiskben
och skrivit namnet
på ditt brott i
sanden;

i alla hus drömde
människor om
att vara de första
att sluta fingrarna
om din hals

0 Comments:

Post a Comment

<< Home