Friday, October 22, 2004

dom borrade sej in
i skallbenet på honom
med tryckluft
frilade kraniet
pumpade in sjuttio
centiliter natt och
sydde ihop med
silkestråd

affischpelare viskar hans namn nu
säjer han har hittat hem

0 Comments:

Post a Comment

<< Home